메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Ứng phó biến đổi khí hậu

Ứng phó biến đổi khí hậu

Chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu

Tác động của biến đổi khí hậu đối với các ngành công nghiệp như các hiện tượng khí hậu bất thường trên toàn thế giới và sự cạn kiệt tài nguyên v.v… đang dần gia tăng. LG Display luôn nỗ lực để chủ động ứng phó và chế ngự các rủi ro và yếu tố cơ hội có thể phát sinh do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, để đáp ứng “Cơ chế mua bán khí phát thải” (Emission Trading Scheme) của chính phủ, LG Display không chỉ báo cáo lên chính phủ lượng khí thải nhà kính thải ra hàng năm và khối lượng năng lượng sử dụng đã được kiểm chứng bởi một bên thứ 3, công ty cũng xây dựng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thiết lập kế hoạch để thực hiện với việc thành lập một tổ chức chuyên môn.

Mục tiêu giảm khí thải nhà kính trong toàn công ty (So với năm tiêu chuẩn: năm 2014)

Năm 2030
40%
Chiến lược trung hạn
 • Tích cực tham gia vào chính sách của chính phủ về biến đổi khí hậu và ứng phó
 • Giảm lượng khí gas sử dụng trong các thiết bị sản xuất
 • Đầu tư vào thiết bị tiết giảm để loại bỏ bằng cách phân hủy khí gas
 • Phát triển và áp dụng Thiết bị sản xuất tiêu thụ điện thấp / Công nghệ tiện ích
 • Chuyển đổi mang tính chiến lược từ nhiệt điện sang năng lượng tái tạo mới
Năm 2050
90%
Chiến lược dài hạn
 • Chu trình không phát thải khí nhà kính / chu trình không khí thải nhà kính
 • Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mới
 • Phát triển và áp dụng công nghệ tiết giảm phát thải hiệu suất cao khí gas (Hiệu suất tiết giảm trên 95%)
 • Phát triển khí thay thế ít carbon · thân thiện với môi trường
 • Tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mới thông qua việc tham gia RE100
 • Liên tục phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường tiêu thụ điện thấp

Ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu

Ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu
Rủi ro chuyển đổi Thời điểm Ảnh hưởng về mặt tài chính Phương án đối phó Yếu tố cơ hội
Rủi ro chuyển đổi Chính sách/Quy chế Ngắn hạn
 • Tăng chi phí mua quyền phát thải
 • Tăng chi phí phụ tải phát thải khí nhà kính
 • Tăng chi phí thuế Carbon
 • Thay thế khí công đoạn thành khí GWP và đầu tư thiết bị tiết giảm khí
 • Chuyển đổi năng lượng tái tạo thông qua Giải pháp xanh
 • Tiết giảm khí nhà kính thông qua đầu tư bổ sung thiết bị tiết giảm bằng cách bán quyền phát thải thặng dư
Kỹ thuật Dài hạn
 • Tăng chi phí Nghiên cứu & Phát triển để chuyển đổi công nghệ và thiết bị ít Carbon
 • Phát triển công nghệ điện năng/Carbon thấp
 • Phát triển vật liệu và linh kiện thân thiện với môi trường
 • Đảm bảo và đa dạng hóa các nguồn tài nguyên thay thế
Thị trường Trung hạn
 • Giảm doanh thu do giảm nhu cầu sản phẩm do không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng
 • Phát triển và mở rộng sản phẩm kinh tế thân thiện áp dụng công nghệ ít Carbon
 • Tăng khả năng tiếp cận thị trường mới (Mua năng lượng tái tạo)
Danh tiếng Dài hạn
 • Giảm doanh thu do giảm sút danh tiếng
 • Công khai mở rộng nội bộ và bên ngoài thông tin thân thiện với môi trường (Hoạt động và thành quả)
 • Thực hiện tín dụng xanh (Phát hành trái phiếu xanh)
 • Mở rộng cơ hội huy động vốn thông qua thu hút đầu tư
Rủi ro vật lý Mang tính ngắn hạn Ngắn hạn
 • Giảm năng lực sản xuất của cơ sở kinh doanh do mưa bão, lũ lụt, hạn hán
 • Đầu tư cơ sở tái sử dụng nước thải
 • Tiết giảm lượng sử dụng nước dùng thông qua cải tiết thiết bị và chu trình
 • Tiết giảm nguyên giá thông qua gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng
 • Nâng cao mức độ ưa thích của người tiêu dùng cùng với việc sử dụng năng lượng ít Carbon
Mang tính dài hạn Dài hạn
 • Tổn thất giá trị tài sản hữu hình như tòa nhà, nhà máy, thiết bị máy móc và sụt giảm giá trị
 • Tăng chi phí vận hành và chi phí vốn
 • Hiệu suất hóa năng lượng thông qua đánh giá thiết bị và chu trình tại cơ sở kinh doanh
 • Cung cấp hơi sử dụng nhiệt đốt chất thải

Đầu tư thiết bị
giảm thiểu khí nhà kính

LG Display đang nỗ lực giảm thiểu khí thải nhà kính. Công ty cũng đang thực hiện đầu tư theo quy mô lớn cho môi trường như thay thế khí SF6 là nguyên nhân phát thải chính của khí nhà kính bằng khí có GWP (Chỉ số làm nóng lên toàn cầu) thấp hơn, lắp đặt thiết bị giảm thiểu trong các chu trình sử dụng khí nhà kính như SF6 và NF3… Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh ứng phó với rủi ro của biến đổi khí hậu và đáp ứng các yêu cầu của cơ chế mua bán khí thải, LG Display cũng thực hiện các dự án tiết giảm năng lượng trong toàn công ty. Thông qua đó đã tiết giảm được 1,708,567 tấn khí nhà kính CO2 trong năm 2021 và công ty phát triển và áp dụng công nghệ giảm phát thải khí hiệu suất đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi chiến lược sang năng lượng tái tạo và sẽ không ngừng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường tiêu thị điện năng thấp để đạt mục tiêu phát thải khí nhà kính về mức Không trong các chu trình sản xuất trong tương lai.

Lượng khí nhà kính giảm xuống (Trong nước)

(Đơn vị : tCO2eq)

 • 20191,205,337
 • 20201,436,426
 • 20211,708,567

Ứng phó với biến đổi khí hậu
mang tính tiên phong
tiêu chuẩn toàn cầu

LG Display tham gia vào CDP (Dự án Tiết lộ Cácbon) được công nhận từ Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế trong lĩnh vực công bố thông tin môi trường và được công nhận là Lãnh đạo quản lý Carbon thông qua giải thưởng Câu lạc bộ danh dự quản lý Carbon 4 năm liên tục (20217 ~ 2020) và Câu lạc bộ danh dự Carbon trong lĩnh vực IT trong 6 năm liên tục (2016~2021). Ngoài ra, nhờ duy trì là doanh nghiệp xuất sắc 4 năm liên tục từ năm 2018 trong phân mảng 'Quản lý nước' nên công ty cũng đã được công nhận về sự xuất sắc trong việc quản lý ảnh hưởng môi trường. CDP

Tham gia vào các sáng kiến
bảo vệ môi trường

LG Display đã sáng lập Ủy ban hợp tác ngành LCD thế giới (World Display Device Industry Cooperation Committee - WDICC) vào năm 2001 và đang dồn sức nỗ lực tăng cường tính thân thiện với môi trường của ngành công nghiệp màn hình. LG Display hiện đang thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin và công nghệ cùng với các doanh nghiệp màn hình và các tổ chức ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và nước, giảm phát thải chất thải. Bên cạnh đó, từ năm 2007, LG Display cũng đã tham gia vào Dự án công khai tác động của khí thải Carbon (CDP - Carbon Disclosure Project) để trao đổi với các bên liên quan bằng cách tích cực công khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và các thông tin về khí nhà kính ra bên ngoài. Từ năm 2013, công ty cũng đã và đang không ngừng cố gắng tham gia vào Chỉ số bền vững toàn cầu (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) để được đánh giá khách quan về tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp bền vững bao gồm cả quản lý môi trường.

Hoạt động tăng trưởng xanh đồng hành
cùng doanh nghiệp hợp tác

LG Display đang điều hành Tư vấn SCM xanh và Đối tác Carbon với mục đích lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường cho các công ty đối tác và hỗ trợ các dự án tăng trưởng xanh đồng hành. Thông qua dự án Tư vấn SCM xanh (Green SCM Consulting), công ty cung cấp kỹ thuật chuẩn đoán năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác trong việc ứng phó trước với các quy định về khí thải nhà kính. Ngoài ra, công ty cũng thúc đẩy tăng trưởng xanh đồng hành bằng việc cung cấp các biện pháp quản lý theo dõi định kỳ và khuyến khích đánh giá bổ sung ngay tại thời điểm mua hàng bằng cách vận hành chế độ chứng nhận đối tác carbon đối với các nhà cung cấp đã thực hiện thành công tư vấn SCM xanh. Từ năm 2013, LG Display đã thực hiện kiểm tra và hỗ trợ công nghệ về quản lý môi trường toàn diện nhằm tăng cường khả năng đáp ứng và tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường cho các nhà cung cấp.

TOP