메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Sản phẩm thân thiện với môi trường

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường & Mở rộng đánh giá

Việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường có thể mang lại hiệu quả tích cực đến môi trường bằng cách giảm số lượng tài nguyên và năng lượng được đưa vào sản phẩm và giảm các chất độc hại, nhờ đó mang lại giá trị mới cho sản phẩm.
Xem xét các yếu tố môi trường từ bước phát triển sản phẩm để mở rộng sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Vận hành Chỉ số (Eco Index)
Chỉ tiêu thành quả
Sản phẩm thân thiện với môi trường

LG Display đã áp dụng Chỉ số sinh thái (Eco Index) sản phẩm thân thiện với môi trường để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Công ty cũng thực hiện tự đánh giá từ bước phát triển sản phẩm, tăng cường tiêu chuẩn sản phẩm thân thiện với môi trường đối với tài nguyên, năng lượng và các vật chất có hại thông qua đánh giá để đi tiên phong trong việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường hướng đến khách hàng.

CASE
Chỉ số sinh thái (Eco Index) thân thiện với môi trường đối với sản phẩm màn hình 65 inch

Màn hình 65 inch là một ví dụ tiêu biểu của việc áp dụng Eco Index đánh giá tính thân thiện với môi trường của sản phẩm để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Công ty đã thực hiện tự đánh giá từ bước phát triển sản phẩm để tìm ra những hạng mục cần cải tiến. Thông qua đó đã nâng cao tỷ lệ tái chế bằng cách thay thế các chủng loại và tỷ lệ nguyên liệu được sử dụng trong các sản phẩm bằng những nguyên liệu dễ tái chế.

Chỉ số đánh giá Eco Index
 • Phạm trù 1
  Tài nguyên
  • Giảm lượng tài nguyên sử dụng
  • Sử dụng nguyên liệu tái chế
  • Đánh giá tỷ lệ tái chế sản phẩm thải · Cải tiến
  • Đánh giá kim loại hiếm · Thu hồi (Phát triển công nghệ)
  • Cải thiện tính tiện ích tháo gỡ
 • Phạm trù 2
  Năng lượng
  • Tiết giảm điện năng tiêu thụ
 • Phạm trù 3
  Vật chất nguy hại
  • Đáp ứng quy định về môi trường
  • Tự giác giảm sử dụng các vật chất có hại · Cải tiến
Xu thế tỷ lệ khả năng tái chế Module OLED & LCD TV Module và Xu thế lượng sử dụng nguyên liệu
 • Xu thế tỷ lệ khả năng tái chế
 • Xu thế lượng sử dụng nguyên liệu
 • Kim loại đen
 • Kim loại màu
 • Nhựa
 • Khác

(Đơn vị : kg)

 • 79.1
 • 92
 • 92.2
 • 92.6
 • 92.7
 • 92.7
 • LCD2.95.21.88.1
 • V17 OLED2.30.57.57.2
 • V18 OLED2.20.50.115.1
 • V19 OLED2.20.50.117.8
 • V20 OLED1.60.40.117.2
 • V21 OLED1.60.40.117.2

Mở rộng chứng nhận
sản phẩm thân thiện với môi trường
bằng việc phát triển Eco Label

Vào năm 2017, LG Display là công ty đầu tiên trong ngành màn hình · cùng với SGS, cơ quan kiểm định chứng nhận, đã phát triển chương trình chứng nhận (Nhãn sinh thái – Eco Label) cho các mô-đun màn hình dùng cho ti vi. Chương trình này thực hiện thẩm định hệ thống quản lý vật chất độc hại trong quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất và kiểm tra tỷ lệ tái chế sản phẩm cũng như có sử dụng các chất độc hại hay không. Thông qua chương trình này, công ty đã đạt được chứng nhận SGS Eco Label cho mô-đun Ti vi OLED đầu tiên vào năm 2017 và đã được công nhận về tính ưu việt thân thiện với môi trường cho hầu hết các mẫu mô-đun Ti vi OLED vào năm 2020. Trong tương lai, công ty hy vọng sẽ liên tục cải thiện tính thân thiện với môi trường của màn hình và mở rộng sang cả các nhóm sản phẩm khác.

Chứng nhận thân thiện với môi trường

SGS ECO PRODUCT
Yếu tố đánh giá
 • 1.Giảm vật chất độc hại (Hazardous substance)
 • 2.Tính hiệu suất tài nguyên (Resource)
 • 3.Tính tái chế (Recycling)
 • 4.Giảm VOC* (Volatile Organic Compounds)
VOC(Volatile Organic Compounds: Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi): Là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào khí quyển vừa là các chất có hại gây ô nhiễm khí quyển và hội chứng nhà mới

Đáp ứng quy định về môi trường toàn cầu

Ứng phó với các quy chế toàn cầu
thông qua chu trình quản lý vật chất độc hại
các vật chất bên trong sản phẩm
(RoHS, REACH v.v...)

LG Display đang tích cực đáp ứng các quy chế cấm sử dụng các vật chất độc hại của EU cũng như các quy định trong và ngoài nước khác nhằm hạn chế sử dụng các chất độc hại đặc thù. Công ty đã thiết lập Gate trong cả 4 bước từ giai đoạn đăng ký nhà cung cấp cho đến bước sản xuất đại trà và quản lý nghiêm ngặt để quản lý các vật chất độc hại.

Chương trình quản lý
vật chất nguy hiểm

 1. Gate 01Bước đăng ký doanh nghiệp hợp tác
  • Thực hiện Kiểm tra (Audit) trước khi đăng ký nhà cung cấp mới
  • Kiểm tra chu trình ứng phó vật chất nguy hiểm
 2. Gate 02Bước phát triển linh kiện
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường cho toàn bộ sản phẩm phát triển
  • Thẩm định hồ sơ, XRF, Phân tích chi tiết (3 Bước)
 3. Gate 03Bước phát triển sản phẩm
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường Model
  • Thực hiện dán nhãn sản phẩm
   (RoHS Verified)
 4. Gate 04Giai đoạn sản xuất đại trà
  • Quản lý chu trình thông qua kiểm tra định kỳ toàn bộ sản phẩm sản xuất đại trà
  • Thực hiện kiểm tra từng cấp thông qua đánh giá rủi ro

Xây dựng chu trình
ứng phó tiêu chuẩn RoHS

Công ty đang tích cực quản lý 10 loại chất được quy định trong RoHS *. Đặc biệt, để ứng phó trước với 4 nhóm chất (4 nhóm phthalate **) được quy định bổ sung mới vào tháng 7 năm 2019 ngoài 6 nhóm chất được quy định từ trước, công ty đã xây dựng chu trình có thể xác định trước các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với từng chất và quản lý ổn định hơn. Để thiết lập quy trình này, công ty đã thiết lập chiến lược ứng phó của riêng mình bằng cách tìm hiểu trước các xu hướng quy định thông qua việc hợp tác với các cơ quan bên ngoài, đưa ra và áp dụng các phương án quản lý hiệu quả thông qua hợp tác giữa các bộ phận phát triển/ thu mua/ chất lượng.

RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment): Quy định hạn chế sử dụng các chất độc hại như chì, thủy ngân và cadmium

4 nhóm Phthalate: Các chất được áp dụng bổ sung trong RoHS vào tháng 7 năm 2019 gồm BBP (Butylbenzyl Phthalate), DBP (Dibutyl Phthalate), DEHP (Diethylhexyl Phthalate), DIBP (Diisobutyl Phthalate)

Vận hành đội phân tích Eco

Đội phân tích của LG Display phân tích để ứng phó với các kim loại nặng, chất chống cháy, Halogen và Phthalate v.v… đáp ứng yêu cầu thân thiện với môi trường của khách hàng để tuân thủ Quy định hạn chế các chất độc hại trong các sản phẩm điện · điện tử.

 • Eco 분석팀
  Đội phân tích Eco
 • KOLAS 인증서
  Chứng nhận KOLAS
 • TÜV SÜD 인정서
  Chứng nhận TÜV SÜD

Hoạt động tiêu chuẩn hóa
công nghệ phân tích tính thân thiện với môi trường

LG Display cũng đang tích cực tham gia vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa phương pháp phân tích RoHS quốc tế. Công ty có tham gia vào việc sửa đổi IEC 62321, tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế RoHS, đề xuất phương pháp IC đốt là một phương pháp thử nghiệm Halogen-free của công ty làm đề án tiêu chuẩn IEC và vào năm 2013, phương pháp này đã được xuất bản thành tiêu chuẩn chính thức (Tên tiêu chuẩn: IEC 62321-3-2)

TOP