메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Sản phẩm thân thiện với môi trường

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường & Mở rộng đánh giá

LG Display đang phát triển nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường để tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo ra các giá trị mới thông qua việc này. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi đã đạt được các chứng nhận thân thiện với môi trường như Chứng nhận SGS cho sản phẩm LCD và OLED cỡ to và cỡ vừa, chứng nhận TUV, chứng nhận xanh v.v.... Với vai trò là một doanh nghiệp toàn cầu có trách nhiệm, trong tương lai, LG Display sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường để có thể đóng góp tích cực và việc hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường từ bước ban đầu và giảm phát thải Carbon từ nguồn bên cạnh việc đẩy mạnh đăng ký các chứng nhận liên quan.

Vận hành Chỉ số (Eco Index)
Chỉ tiêu thành quả
Sản phẩm thân thiện với môi trường

LG Display đã áp dụng Chỉ số sinh thái (Eco Index) sản phẩm thân thiện với môi trường để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Công ty cũng thực hiện tự đánh giá từ bước phát triển sản phẩm, tăng cường tiêu chuẩn sản phẩm thân thiện với môi trường đối với tài nguyên, năng lượng và các vật chất có hại thông qua đánh giá để đi tiên phong trong việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường hướng đến khách hàng.

CASE
Chỉ số sinh thái (Eco Index) thân thiện với môi trường đối với sản phẩm màn hình 65 inch

Màn hình 65 inch là một ví dụ tiêu biểu của việc áp dụng Eco Index đánh giá tính thân thiện với môi trường của sản phẩm để phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Công ty đã thực hiện tự đánh giá từ bước phát triển sản phẩm để tìm ra những hạng mục cần cải tiến. Thông qua đó đã nâng cao tỷ lệ tái chế bằng cách thay thế các chủng loại và tỷ lệ nguyên liệu được sử dụng trong các sản phẩm bằng những nguyên liệu dễ tái chế.

Chỉ số đánh giá Eco Index
 • Phạm trù 1
  Tài nguyên
  • Giảm lượng tài nguyên sử dụng
  • Sử dụng nguyên liệu tái chế
  • Đánh giá tỷ lệ tái chế sản phẩm thải · Cải tiến
  • Đánh giá kim loại hiếm · Thu hồi (Phát triển công nghệ)
  • Cải thiện tính tiện ích tháo gỡ
 • Phạm trù 2
  Năng lượng
  • Tiết giảm điện năng tiêu thụ
 • Phạm trù 3
  Vật chất nguy hại
  • Đáp ứng quy định về môi trường
  • Tự giác giảm sử dụng các vật chất có hại · Cải tiến
Xu thế tỷ lệ khả năng tái chế Module OLED & LCD TV Module và Xu thế lượng sử dụng nguyên liệu
 • Xu thế tỷ lệ khả năng tái chế
 • Xu thế lượng sử dụng nguyên liệu
 • Kim loại đen
 • Kim loại màu
 • Nhựa
 • Khác

(Đơn vị : kg)

 • 79.1
 • 92
 • 92.2
 • 92.6
 • 92.7
 • 92.7
 • LCD2.95.21.88.1
 • V17 OLED2.30.57.57.2
 • V18 OLED2.20.50.115.1
 • V19 OLED2.20.50.117.8
 • V20 OLED1.60.40.117.2
 • V21 OLED1.60.40.117.2

Chứng nhận thân thiện
với môi trường

LG Display đã trải qua các đợt kiểm tra chứng nhận khác nhau từ các đơn vị bên ngoài về tính thân thiện với môi trường trong toàn bộ quá trình từ phát triển sản phẩm, thu mua, chế tạo, bán hàng cho đến xả thải và đã nhận được các chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường.
Tình hình đạt chứng nhận thân thiện với môi trường của từng nhóm sản phẩm
Chứng nhận SGS* Chứng nhận TUV** Chứng nhận xanh ***
Cỡ lớn OLED
LCD(Touch)
Cỡ vừa và
nhỏ
LCD(Touch)
OLED(Cỡ nhỏ)
SGS Eco Label : Chương trình chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường nền tảng ISO 14024 Chứng nhận TUV : Chương trình kiểm chứng và chứng nhận vật chất có hại và tái chế nền tảng ISO 14021 Chứng nhận công nghệ xanh : Chế độ chứng nhận trao cho các sản phẩm và công nghệ xanh có triển vọng do chính phủ chủ trì

Sử dụng và quản lý vật chất có hại trong sản phẩm

LG Display đang xây dựng chu trình và chương trình quản lý vật chất có hại để phát triển và sản xuất các sản phẩm không có hại đến con người và môi trường. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra các sản phẩm an toàn với con người và môi trường bằng các ứng phó trước với các thay đổi về quy định pháp lý cả trong và ngoài nước liên quan đến vật chất có hại.

Chương trình quản lý
vật chất có hại trong
sản phẩm

LG Display xây dựng Cổng 4 bước từ bước đăng ký công ty hợp tác cho đến bước sản xuất đại trà để đáp ứng các quy định về môi trường trong và ngoài nước như EU RoHS*, REACH v.v…quy định về hạn chế sử dụng vật chất có hại nhất định để vận hành chương trình quản lý vật chất có hại. Ngoài ra, để ứng phó trước với 4 nhóm vật chất được quy định mới (4 loại Phthalate ***) đã được đưa vào Đề án Luật RoHS vào năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019, công ty chúng tôi đã thay thế trước các yếu tố rủi ro tiềm ẩn, xây dựng quy trình quản lý ổn định hơn. Để xây dựng quy trình này, chúng tôi đã thiết lập chiến lược ứng phó của riêng mình bằng cách tìm hiểu trước các xu hướng quy định thông qua hợp tác với các đơn vị bên ngoài và đề ra - áp dụng các phương án quản lý hiệu quả thông qua hợp tác với các bộ phận phát triển/ thu mua/ chất lượng/ phân tích.
RoHS(Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm -The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) : Quy định hạn chế sử dụng các chất có hại đến cơ thể như chì, thủy ngân, Cadium v.v… REACH (Quy định về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals): Hệ thống quy chế của Liên minh Châu Âu về hóa chất DEHP, Bis(2-ethylhexyl phthalate, BBP, Benzyl butyl phthalate, DBP, Dibutyl phthalate, DIBP, Diisobutyl phthalate
 1. Gate 01Bước đăng ký doanh nghiệp hợp tác
  • Thực hiện Kiểm tra (Audit) trước khi đăng ký nhà cung cấp mới
  • Kiểm tra chu trình ứng phó vật chất nguy hiểm
 2. Gate 02Bước phát triển linh kiện
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường cho toàn bộ sản phẩm phát triển
  • Thẩm định hồ sơ, XRF*, Phân tích chi tiết (3 Bước)
 3. Gate 03Bước phát triển sản phẩm
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường Model
  • Thực hiện dán nhãn sản phẩm
   (RoHS Verified)
 4. Gate 04Giai đoạn sản xuất đại trà
  • Quản lý chu trình thông qua kiểm tra định kỳ toàn bộ sản phẩm sản xuất đại trà
  • Thực hiện kiểm tra từng cấp thông qua đánh giá rủi ro
XRF (X-Ray Fluorescence(Spectrometer)) : Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X để phân tích vật chất có hại thuận tiện

Hệ thống quản lý chất
có hại trong sản phẩm

LG Display phân loại vật chất có hại thành 3 cấp Level A-I, A-II, B để vận hành 'Hệ thống quản lý vật chất có hại trong sản phẩm' và quản lý hiệu quả. Đặc biệt, ngoài các vật chất bị cấm trong các quy chế về vật chất có hại toàn cầu, chúng tôi cũng chỉ định cả các vật chất có hại đến cơ thể và môi trường vào vật chất Level B để đồng thời phát triển các công nghệ và linh kiện thay thế nhằm không ngừng thúc đẩy các hoạt động tự tiết giảm - loại bỏ các vật chất có hại khác ngoài quy chế trong nỗ lực mở rộng áp dụng vào các sản phẩm của công ty.
Phân loại vật chất có hại trong sản phẩm
 1. Level A-Ⅰ
  • Chì, Cadmium, thủy ngân, Crom hóa trị 6 và các hợp chất, PBB, PBDE, Phthalate, và các chất chống cháy Brom hóa khác và các chất chống cháy gốc Clo khác
 2. Level A-Ⅱ
  • Các vật chất bị cấm theo quy định pháp lý và các thỏa ước khác ngoài Level A-I là các vật chất do công ty khách hàng chỉ định cấm như PCB, PCN, Amiăng, hợp chất Organotin, vật chất phá hủy tầng Ôzôn v.v...
 3. Level B
  • Các chất hiện không bị cấm nhưng đang có kế hoạch cắt giảm hoặc loại bỏ dần trong tương lai như hóa chất hữu cơ dễ bay hơi, vật chất sẽ được đưa vào quy chế RoHS, vật chất trong điều khoản ngoại lệ của RoHS, chất ứng có rủi ro cao trong REACH v.v....
TOP