메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Tuân thủ pháp luật về môi trường

Để tuân thủ hiệu quả các quy định pháp lý về môi trường, LG Display đã tuyển dụng các chuyên gia kỹ thuật trong từng lĩnh vực và quản lý chặt chẽ để không xảy ra các tình huống vi phạm quy định pháp lý về môi trường như lắp đặt - vận hành cơ sở vật chất ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các hình thái khác nhau để có biện pháp xử lý các chất ô nhiễm môi trường phù hớp với quy định pháp lý. Chúng tôi cũng đã thành lập tổ chức tự đánh giá để quản lý rủi ro tuân thủ trong lĩnh vực môi trường và định kỳ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và kiểm tra tình hình rủi ro của các pháp nhân trong và ngoài nước.

Nội dung vi phạm pháp luật về môi trường

※ Đơn vị: Vụ, Triệu Won

Nội dung vi phạm pháp luật về môi trường
Phân loại Đơn vị 2019 2020 2021
Số vụ vi phạm quy định pháp lý về môi trường Vụ - - -
Số tiền phạt Triệu Won - - -

Giảm thải chất ô nhiễm

LG Display tự thiết lập và quản lý các tiêu chuẩn nghiêm ngặt ở mức 70% tiêu chuẩn pháp lý hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến môi trường của khu vực do xả thải các chất gây ô nhiễm khí quyển và nước. Để đạt được tiêu chuẩn này, công ty đã lắp đặt và vận hành các công trình ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tối ưu nhất. Đặc biệt, công ty cũng đã lắp đặt và vận hành thêm các thiết bị dự phòng trong trường hợp tất cả các thiết bị ngăn ngừa có thể xử lý ô nhiễm bị lỗi. Bên cạnh việc xây dựng và vận hành hệ thống đo lường khí thải ô nhiễm tự động, công ty cũng đưa vào sử dụng bổ sung các trang thiết bị đo lường cầm tay. Ngoài ra, trong tình huống khẩn cấp như việc xả thải chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn của luật do hệ thống xử lý bị hỏng đột xuất hoặc do cháy nổ v.v… công ty sẽ cố gắng dừng ngay việc xả thải và báo cáo các cơ quan chính quyền được quy định trong các quy định pháp lý. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để quản lý các chất ô nhiễm trong khi thiết lập và vận hành các biện pháp đối ứng như phân tích và các biện pháp khắc phục.

Lượng phát thải chất ô nhiễm khí quyển (Trong và ngoài nước)

 • Ô-xít Ni-tơ (NOx)
 • Ô-xít Lưu huỳnh (SOx)
 • Bụi

(Đơn vị: kg/năm)

 • 201998,44778,52568,293
 • 2020110,36725,690114,394
 • 2021121,33324,99356,246

Lượng phát thải chất ô nhiễm nước (Trong và ngoài nước)

 • Nhu cầu Ôxy sinh học (BOD)
 • Nhu cầu Ôxy hóa học (COD)
 • Vật chất phù du (SS)

(Đơn vị: tấn/ngày)

 • 201924.411.85.5
 • 202011.910.14.5
 • 202114.412.88.2

Hệ thống quản lý hóa chất

LG Display vận hành chế độ thẩm tra trước đối với tất cả các chất hóa học được đưa vào các công ty và pháp nhân ở nước ngoài để kiểm tra có phù hợp với các quy định pháp lý liên quan và có tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ hay không, đồng thời nghiêm cấm mua các sản phẩm không phù hợp với kết quả thẩm định. Ngoài ra, chúng tôi chỉ định các vật chất bị cấm (739 loại) và xây dựng bộ nguyên tắc các hoạt động phát triển vật chất thay thế và quản lý vật chất thay thế (Điều tra và quản lý tình trạng sử dụng, thực hiện kiểm tra tại cơ sở v.v...) để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe của người lao động.Về mặt tăng cường phòng ngừa sự cố hóa chất/ tăng cường giáo dục, chúng tôi chia sẻ các thông tin hóa chất bằng cách cho phép người lao động được xem Bảng chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS) mới nhất bất cứ lúc nào và quản lý việc đào tạo những người làm việc liên quan đến hóa chất bằng cách liên kết với hệ thống đào tạo nội bộ. Về mặt đối ngoại, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để ngăn ngừa sự cố hóa chất bằng cách định kỳ chia sẻ các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trong trường hợp xảy ra tai nạn với các cơ quan liên quan, cư dân lân cận và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chu trình quản lý hóa chất

 • Đưa vào áp dụng (Kiểm tra tính an toàn trước)

  • Đăng ký mới

  • Phê duyệt trước

  • Mua

  • Kiểm tra áp dụng

  • Thẩm định trước các loại hóa chất

   Từ chối Ngăn chặn mua

  • Áp dụng
   trong nước

   Thẩm định khai báo nhập khẩu hóa chất

   Từ chối Nhập khẩu Ngăn chặn thông quan

  • Mua/Thông quan

 • Lưu trữ / Sử dụng
  (Hoạt động an toàn
  phòng ngừa)

  • Nhập kho

  • Lưu trữ

  • Sử dụng

  • Sử dụng an toàn

   • Ghi chú
    hóa chất *

   • Giáo dục

   • Kiểm tra/ Kiểm định/ Đánh giá

   • Sử dụng dụng cụ bảo hộ an toàn

 • Ứng phó
  khẩn cấp

  • Ứng phó khẩn cấp

  • Ứng phó
   khẩn cấp
   (Huấn luyện)

  • Khai báo sự cố hóa học

* Công bố Bảng chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS, Material Safety Data Sheet)

TOP