메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Tuân thủ pháp luật về môi trường

Để tuân thủ hiệu quả các quy định pháp lý về môi trường, LG Display tuyển dụng các kỹ sư chuyên môn trong từng lĩnh vực đồng thời lắp đặt và vận hành hợp pháp các cơ sở vật chất ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở nhiều hình thái khác nhau.
Ngoài ra, để chủ động đáp ứng các quy định về môi trường được tăng cường hơn trong tương lai, công ty cũng thành lập tổ chức chuyên trách để thực hiện các hoạt động khác nhau như theo dõi các quy định pháp lý, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất cao v.v…

Nội dung vi phạm pháp luật về môi trường

※ Đơn vị: Vụ, Triệu Won

Nội dung vi phạm pháp luật về môi trường
Phân loại Đơn vị 2018 2019 2020
Số vụ vi phạm pháp luật Vụ 0 0 0
Số tiền phạt Triệu Won 0 0 0

Giảm thải chất ô nhiễm

LG Display tự thiết lập và quản lý các tiêu chuẩn nghiêm ngặt ở mức 70% tiêu chuẩn pháp lý hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến môi trường của khu vực do xả thải các chất gây ô nhiễm khí quyển và nước. Để đạt được tiêu chuẩn này, công ty đã lắp đặt và vận hành các công trình ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tối ưu nhất. Đặc biệt, công ty cũng đã lắp đặt và vận hành thêm các thiết bị dự phòng trong trường hợp tất cả các thiết bị ngăn ngừa có thể xử lý ô nhiễm bị lỗi. Bên cạnh việc xây dựng và vận hành hệ thống đo lường khí thải ô nhiễm tự động, công ty cũng đưa vào sử dụng bổ sung các trang thiết bị đo lường cầm tay. Ngoài ra, trong tình huống khẩn cấp như việc xả thải chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn của luật do hệ thống xử lý bị hỏng đột xuất hoặc do cháy nổ v.v… công ty sẽ cố gắng dừng ngay việc xả thải và báo cáo các cơ quan chính quyền được quy định trong các quy định pháp lý. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để quản lý các chất ô nhiễm trong khi thiết lập và vận hành các biện pháp đối ứng như phân tích và các biện pháp khắc phục.

Lượng phát thải chất ô nhiễm khí quyển (Trong nước)

 • Ô-xít Ni-tơ (NOx)
 • Ô-xít Lưu huỳnh (SOx)
 • Bụi

(Đơn vị: kg/năm)

 • 201861,02442,84198,585
 • 201985,52378,21665,906
 • 202097,69518,891104,995

Lượng phát thải chất ô nhiễm nước (Trong nước)

 • Nhu cầu Ôxy sinh học (BOD)
 • Nhu cầu Ôxy hóa học (COD)
 • Vật chất phù du (SS)

(Đơn vị: tấn/ngày)

 • 201826.514.05.9
 • 201924.18.65.1
 • 202011.66.94.0

Hệ thống quản lý hóa chất

LG Display đang đáp ứng với việc tăng cường các quy định trong nước liên quan đến các hóa chất nguy hiểm và giảm thiểu tối đa rủi ro. Công ty thực hiện quản lý chặt chẽ từ giai đoạn kiểm tra trước khi sử dụng hóa chất đến giai đoạn nhập kho, sử dụng và tiêu hủy. Thông qua hệ thống quản lý hóa chất nội bộ, toàn bộ quy trình xử lý hóa chất được quán triệt quản lý. Đặc biệt, lập danh sách 1,227 loại vật chất cấm sử dụng trong công ty vvaf thực hiện thẩm định trước các loại hóa chất, quản lý toàn diện tính nguy hiểm từ trước khi nhập kho hóa chất và các rủi ro về các nội dung quy định pháp lý. Công ty đã chuẩn bị hệ thống ứng phó ngay lập tức khi xảy ra tình huống khẩn cấp bằng cách thường xuyên chia sẻ tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm với toàn bộ nhân viên, thực hiện đào tạo định kỳ cho người xử lý hóa chất và kiểm tra các cơ sở lưu trữ - xử lý v.v…. Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro và đánh giá tác động bên ngoài đối với các tai nạn hóa chất để giảm thiểu tối đa thiệt hại bằng cách chia sẻ thông tin định kỳ với Hội đồng cư dân và cư dân địa phương trong trường hợp xảy ra sự cố hóa học.

TOP