메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > An toàn/Y tế

An toàn/Y tế

Công ty có hệ thống ứng phó khủng hoảng phù hợp và nhạy bén như vận hành Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng để ngăn chặn các thảm họa lớn tại cơ sở và ứng phó với các đại dịch toàn cầu như nhiễm vi rút Corona - 19 (COVID-19).

안전/보건 관리

Xây dựng văn hóa an toàn
với hệ thống an toàn y tế

LG Display đang cố gắng để có thể xây dựng văn hóa an toàn tuân thủ những điều cơ bản tại tất cả các cơ sở kinh doanh và tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn. Đặc biệt, công ty đang đảm bảo các yếu tố an toàn y tế cơ bản bằng cách hạn chế tối đa các sự cố nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh và xây dựng hệ thống quản lý an toàn tổng hợp tiêu chuẩn toàn cầu. Cùng với đó, thông qua sự tham gia tự nguyện của tất cả các nhân viên, công ty cũng đang tích cực thực hiện các chính sách an toàn y tế như xây dựng văn hóa an toàn của riêng LG Display. Ngoài ra, công ty đang tăng cường tuân thủ luật pháp và quy định bằng cách ứng phó trước với những thay đổi về quy định của quốc gia như theo dõi và đánh giá xem có tuân thủ pháp luật hay không.

Hệ thống an toàn y tế

 • Nhiệm vụ
  Thực hiện 'Nơi làm việc an toàn và lành mạnh' thông qua thực hành quản lý môi trường an toàn tiêu chuẩn hàng đầu thế giới
 • Bài toán nòng cốt
   • Quản lý an toàn về căn bản để phòng ngừa thảm họa nghiêm trọng
   • Xây dựng hệ thống môi trường an toàn
    mang tính hiệu quả - hệ thống
   • Thực hiện văn hóa an toàn của riêng LG Display
   • Tuân thủ các quy định pháp lý
    về môi trường an toàn nghiêm ngặt

Nâng cao tiêu chuẩn quản lý an toàn
bằng việc vận hành tổ chức an toàn - y tế

LG Display nỗ lực tăng cường an toàn y tế tại các cơ sở kinh doanh bằng cách điều hành tổ chức Chuyên viên An toàn và Môi trường hàng đầu (CSEO: Chief of Safety and Environment Officer). Tổ chức SEO, một tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực an toàn và môi trường, không ngừng nỗ lực để đảm bảo an toàn cơ bản trong quá trình sản xuất, xây dựng một hệ thống quản lý có tính hệ thống, thực hiện văn hóa an toàn độc đáo và tuân thủ triệt để các quy định pháp lý. Ngoài ra, công ty còn điều hành bộ phận an toàn và sức khỏe, tổ chức của nhân viên và Trung tâm An toàn và Môi trường Toàn cầu, tổ chức tuyến, với nỗ lực hết sức để nâng cao tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe của các nhà cung cấp và các pháp nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, công ty cũng vận hành đội chính sách môi trường an toàn và đội đánh giá môi trường an toàn để giám sát việc tuân thủ các luật và các quy định bên trong và bên ngoài.

Tiêu chuẩn hóa toàn cầu thông qua chứng nhận
hệ thống kinh doanh an toàn y tế

LG Display đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe tại các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn cho cán bộ nhân viên. Năm 2020, công ty đã chuyển đổi từ OHSAS 18001, tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe, sang ISO 45001, đã đạt được chứng nhận này, đồng thời tăng cường trách nhiệm xã hội về an toàn - sức khỏe thông qua chứng nhận chương trình an toàn cộng sinh, dự án phòng ngừa tai nạn lao động với mục đích phát triển cộng sinh cùng các nhà cung cấp.

ISO 45001
ISO 45001

Xây dựng hệ thống
an toàn y tế hiệu quả

LG Display xây dựng Hệ thống Quản lý an toàn tổng hợp (ISM: Integrated Safety Management) để quản lý hiệu quả các hoạt động an toàn và sức khỏe để có thể quản lý an toàn một cách có hệ thống vì hệ thống này bao gồm hệ thống quản lý hóa chất, quản lý lịch sử tai nạn và chức năng truyền phát tự động trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển hệ thống quản lý để tăng cường quản lý sức khỏe và quản lý hệ thống công việc pháp lý. Công ty sẽ xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe thông minh tiên tiến bằng cách tích hợp các công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông tin sáng tạo với lĩnh vực quản lý sức khỏe và an toàn.

Chức năng chính
của Hệ thống Quản lý An toàn Tổng hợp

Chức năng chính của Hệ thống quản lý an toàn tổng hợp
Hạng mục Nội dung cải tiến
Thông tin an toàn y tế Cung cấp tài liệu như tiêu chuẩn - hướng dẫn - chỉ dẫn về an toàn
Quản lý làm việc an toàn Thực trạng cấp phép làm việc, thông tin công việc nguy hiểm, dữ liệu cơ sở đánh giá tính nguy hiểm, chứng nhận người phụ trách an toàn
Văn hóa an toàn Cung cấp tài liệu Trò chuyện về an toàn & khen thưởng nhân viên
Hệ thống khai báo an toàn Yêu cầu cải tiến những bất hợp lý về an toàn & Đề xuất ý tưởng
Thống kê danh sách sự cố Sự cố thứ cấp, báo cáo & phân tích sự cố, sự cố thông thường, xu hướng & thống kê sự cố
Quản lý huấn luyện đào tạo Lập kế hoạch đào tạo - huấn luyện khẩn cấp và kiểm tra tình hình thực hiện
Hóa chất Tìm hiểu thực trạng hóa chất và cung cấp tài liệu như MSDS v.v…
Quản lý dụng cụ bảo hộ Quản lý lý lịch thu mua & cung cấp dụng cụ bảo hộ
Quản lý hoạt động pháp lý PSM(Quản lý an toàn công đoạn), quản lý an toàn máy móc nguy hiểm và vật chất nguy hiểm

Hạn chế tối đa tác động đến môi trường
bằng hệ thống quản lý hóa chất

LG Display tìm hiểu tính nguy hiểm nguy hại của các hóa chất và các quy định pháp luật, sự phù hợp của hệ thống quản lý hóa chất thông qua việc kiểm tra trước các hóa chất để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Trong tương lai, công ty cũng sẽ tiếp tục quản lý triệt để hóa chất từ khâu nhập kho cho đến sử dụng để hạn chế tối đa tác động đến môi trường.

Chu trình quản lý hóa chất

 1. Kiểm tra trước các hóa chất
  Lập đơn đăng ký
 2. Kiểm tra hồ sơ
  liên quan đến ghi chú cảnh báo
  MSDS*hóa chất
 3. Kiểm tra quy định pháp lý và
  tiêu chuẩn quản lý
  của LG Display
 4. Nhập hóa chất vào công ty và
  quản lý - sử dụng hóa chất

MSDS: Material Safety Data Sheet, Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất

Ứng phó với tình huống khẩn cấp
thông qua việc vận hành phòng điều khiển trung tâm

Phòng điều khiển trung tâm của LG Display được trang bị hệ thống có thể nhanh chóng thông báo tình hình trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường. Các thiết bị chữa cháy, tiện ích, thông tin khí tượng, thông tin liên quan đến khí và hóa chất được điều khiển và vận hành tại phòng điều khiển trung tâm.
Nhờ đó có thể sẵn sàng ứng phó cho các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

Chu trình ứng phó tình huống khẩn cấp

 1. Điều khiển chính
  • Hệ thống chữa cháy
  • Cảm biến rò rỉ
  • Bất thường về tiện ích
  • Thang máy
  • CCTV
  • Hệ thống quan trắc khí tượng
 2. Phòng điều khiển trung tâm
  Giám sát các cơ sở chính Điều khiển và thông báo tình hình khi xảy ra tình huống khẩn cấp
 3. Ứng phó khẩn cấp
  • Thông báo tình hình bất thường
   • Thiết bị cảnh báo khẩn cấp
   • Phát thanh báo động, gửi tin nhắn
  • Hoạt động ứng phó khẩn cấp
   • Chữa cháy
   • Hoạt động cứu hộ & cấp cứu
  • Chỉ huy - Kiểm soát tình huống
   • Chức năng của Ủy ban ứng phó khẩn cấp
   • Kiểm soát nhân lực (Huấn luyện)
  • Vận hành xe cứu hộ khẩn cấp
   • Xe chữa cháy hóa học có tính năng cao
   • Xe cứu thương (Nhân viên sơ cứu cấp 1)
   • Xe cứu hộ và xe hỗ trợ hóa chất

Giảm các nguy hiểm mang tính căn nguyên
bằng chế độ chứng nhận an toàn trang thiết bị

Chế độ chứng nhận an toàn thiết bị LG Display đang thực hiện là cơ chế đánh giá tất cả các thiết bị mới bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thiết bị tuân theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Bộ phận chủ quản phản ánh các tiêu chuẩn an toàn với tất cả các thiết bị trong công ty từ ngay sau thời điểm đầu tư và kiểm tra lại sự phản ánh của các tiêu chuẩn an toàn thông qua việc tự đánh giá. Ngoài ra, công ty cũng tiến hành kiểm tra cả các trang thiết bị đang vận hành cũng như các trang thiết bị trước khi đăng ký để tìm ra rủi ro của trang thiết bị và cải tiến các thông số kỹ thuật về an toàn.
Bằng cách này, các tai nạn do trang thiết bị gây ra được ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các yếu tố rủi ro căn bản.

Quy tắc an toàn LG Display
và 8 nguyên tắc sống còn

LG Display đã ban hành và quản lý Quy tắc An toàn LG Display để phòng ngừa các tai nạn liên quan đến an toàn cho nhân viên của công ty và nhà cung cấp tại nơi làm việc. Ngoài ra, công ty cũng đang đi đầu trong việc phòng ngừa các thảm họa nghiêm trọng bằng cách ban hành 8 quy tắc sống còn đối với công việc liên quan đến hóa chất, thiết bị an toàn, không gian kín, nơi làm việc cao, điện, vật nặng, xe nâng, hỏa khí. Công ty cũng dồn tâm huyết vào nhiều nỗ lực khác nhau trong việc xây dựng văn hóa làm việc an toàn.

Quy tắc an toàn LG Display

Quy tắc an toàn
LG Display trở thành căn bản
trong việc phòng ngừa sự cố
 • Phải nắm vững
  8 nguyên tắc sống còn.8 nội dung phải nắm vững
  để phòng ngừa sự cố nguy hiểm nghiêm trọng
 • Tuân thủ
  tất cả các trình tự thao tác bao gồm trong
  các hạng mục an toàn.
 • Thực hiện
  khởi động chuẩn bịđầy đủtrước các sự kiện thao diễn.
 • Phát hiện điểm bất hợp lý về an toàn
  phải
  báo cáo ngay về phòng điều khiển trung ương khi xảy ra sự cố.
 • Thực hiện
  cấp phép làm việc an toàn
  trước khi làm việc và cung cấpthông tin nguy hiểm cho nhà cung cấp.
 • Đeo
  dụng cụ bảo hộ an toàn phù hợp khi làm việc.
 • Thắt
  dây an toànkhi lái xe và
  cấm lái xe sau khi uống rượu.

8 quy tắc sống còn

8 quy tắc
sống còn để phòng ngừa
tai nạn nghiêm trọng (Sự cố chết người)
 • Thiết bị an toànnghiêm cấp tự ý tháo gỡ và
  thay đổi,
  trường hợp cần thiết cần xin phê duyệt.
 • Làm việc trên caocần
  thực hiện xử lý (đai an toàn v.v...)
  phòng ngừa rơi ngã.
 • Di chuyển vật nặngcần
  thực hiện xử lý phòng ngừa
  xê dịch, lộn xoắn v.v...
 • Làm việc với lửacần
  thực hiện xử lý cách ly khỏi
  các vật chất dễ cháy ở xung quanh.
 • Làm việc trong không gian kín
  phải đo nồng độ Ô xy trước và trong khi làm
  và đo khí có hại.
 • Làm việc với điệnchỉ
  làm việc sau khi kiểm tra
  trạng thái ngắt dòng.
 • Làm việc với xe nângcần
  tuân thủ tốc độ trong công ty và
  thắt dây an toàn.
 • Làm việc với hóa chấtphải
  xử lý phòng ngừa rò rỉ (Đóng van, loại bỏ hóa chất tràn lưu v.v…)

Hoạt động tăng cường sức khỏe cho cán bộ nhân viên

LG Display đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để phòng ngừa bệnh tật và quản lý sức khỏe cho các cán bộ nhân viên.
Thông qua việc vận hành phòng khám trực thuộc công ty và phòng quản lý chăm sóc sức khỏe, công ty cung cấp các dịch vụ y tế như kiểm tra sức khỏe tổng quát phù hợp với yêu cầu và tiêm phòng v.v…. Thông qua phân tích xu thế để tìm ra nguyên nhân căn bản của kết quả kiểm tra sức khỏe, sự cố - trấn thương – bệnh tật liên quan đến làm việc để xử lý điều chỉnh – phòng ngừa. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, công ty sẽ bố trí các công việc không ở trong môi trường có rủi ro cao, thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp để bố trí các cơ sở tiện ích hợp lý như phòng nghỉ riêng, phòng cho con bú dành cho những lao động đang mang thai và cho con bú

 • 임직원 건강증진 활동

Các hoạt động trọng tâm tại hiện trường khác nhau
nhằm tăng cường an toàn

LG Display đang vận hành các chương trình trọng tâm thực tế như trường học an toàn và nhà trải nghiệm an toàn* cho đối tượng là các cán bộ nhân viên công ty và nhà cung cấp.
Từ năm 2018, công ty đã xây dựng chương trình trải nghiệm giả lập VR trên nền tảng 8 quy tắc sống còn tại trường học an toàn để phòng ngừa các thảm họa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức huấn luyện thực hành xử lý cấp cứu kiểu cạnh tranh trên nền tảng công nghệ thông tin để nhân viên có thể học cách hồi sức tim phổi cơ bản và cách sử dụng máy ép tim tự động, nắm vững các thao tác hành động khi xảy ra tình huống khẩn cấp để nâng cao khả năng ứng phó của nhân viên và nhà cung cấp. Ngoài ra, để tìm hiểu các nguy cơ tai nạn về an toàn tiềm ẩn, đánh giá rủi ro định kỳ và đột xuất được tiến hành để thực hiện đào tạo liên tục về an toàn như thiết kế thiết bị, phương án phòng ngừa và thiết lập quy trình làm việc an toàn v.v…. Hơn thế nữa, công ty tập trung tăng cường an toàn cho nhân viên và nhà cung cấp bằng cách cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp để phòng trường hợp không thể kiểm soát.

 • 안전증진을 위한 다양한 현장 중심 활동1
 • 안전증진을 위한 다양한 현장 중심 활동2
 • 안전증진을 위한 다양한 현장 중심 활동3
 • 안전증진을 위한 다양한 현장 중심 활동4

Xây dựng hệ thống y tế công nghiệp tiên tiến

Để thực hiện trách nhiệm xã hội, LG Display đã xây dựng hệ thống y tế công nghiệp tiên tiến hướng tới tương lai bằng cách kiểm tra lại môi trường làm việc và thực hiện chế độ bồi thường hỗ trợ sức khỏe nghề nghiệp. Thông qua đó, công ty đảm bảo môi trường làm việc an toàn tiêu chuẩn cao nhất trong ngành sản xuất, và trong trường hợp nhân viên làm việc tại cơ sở và nhân viên của nhà cung cấp thường trú trong công ty mắc bệnh ung thư, bệnh hiếm gặp hoặc bệnh nan y, hoặc bệnh của con cái sẽ đều được hỗ trợ toàn diện không liên quan đến công việc. Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan và công bằng, thành viên bên ngoài được chỉ định làm chủ tịch để điều hành ‘Ủy ban quản lý bồi thường và hỗ trợ sức khỏe công nghiệp LG Display’. Cùng với đó, để hạn chế tối đa rủi ro sức khỏe tiềm ẩn cho cán bộ nhân viên, công ty liên tục thực hiện đánh giá mức độ sức khỏe định kỳ, thúc đẩy các chính sách y tế dự phòng và cải thiện hệ thống quản lý hóa chất.

Việc quản lý an toàn sức khỏe của doanh nghiệp liên quan tới hiệu suất làm việc của người lao động trong công ty, tại pháp nhân nước ngoài và của nhà cung cấp. LG Display đang nỗ lực tìm kiếm và loại bỏ trước các yếu tố đe dọa an toàn có thể ảnh hưởng đến người lao động, đồng thời liên tục lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn công ty.

Đa dạng hóa phương thức vận hành
chương trình thay đổi nhận thức về an toàn

LG Display vận hành các chương trình nội bộ khác nhau để kéo theo những thay đổi trong nhận thức về an toàn của các nhân viên. Cung cấp thông tin và kiến thức về an toàn và sức khỏe thông qua việc lắp đặt các băng rôn như hướng dẫn về an toàn và sức khỏe và các hành vi an toàn, thư về văn hóa an toàn, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn cho tất cả các nhân viên bằng cách chia sẻ cho các thành viên về các sự cố thứ cấp, khen ngợi các hành vi an toàn, các trường hợp tiêu biểu về khai báo an toàn.

Nâng cao tiêu chuẩn
văn hóa an toàn liên tục

Để đo lường tiêu chuẩn văn hóa an toàn hiện tại và liên tục cải thiện, công ty có thực hiện đánh giá văn hóa an toàn định kỳ và kết quả được chia sẻ với các giám đốc điều hành - người quản lý và người làm công tác an toàn của từng tổ chức và đưa ra phương hướng cải tiến. Vào năm 2020, do tình hình COVID-19, việc đánh giá văn hóa an toàn đã được thực hiện trực tuyến với đối tượng là các cơ sở kinh doanh trong nước và tổ hợp ở Quảng Châu, và công ty đang cố gắng thiết lập văn hóa an toàn của riêng mình thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng tổ chức.

Vận hành hệ thống BBS
để thay đổi hành động an toàn

Với suy nghĩ 'Con người (hành vi) là chìa khóa để phòng ngừa tai nạn', LG Display đã áp dụng BBS* trọng tâm vào hoạt động tăng cường các hành vi an toàn của cá nhân và cải thiện các hành vi mất an toàn và công ty đã áp dụng trong toàn bộ tổ chức sản xuất từ năm 2018 đến nay.
Vào năm 2020, công ty đã phát triển và vận hành hệ thống BBS tùy chỉnh sử dụng đa phương tiện với đối tượng là các công việc rủi ro cao.

BBS(Behavior Based Safety): An toàn dựa trên hành vi

Tăng cường năng lực thực tiễn
với chương trình chuyên môn hóa về an toàn

LG Display tổ chức các khóa học chuyên môn hóa an toàn nhằm nâng cao năng lực của nhân viên an toàn trên nền tảng hệ thống hợp tác được thiết lập với các tổ chức chuyên môn bên ngoài. Công ty cũng đang tổ chức các khóa học chuyên môn về an toàn của riêng mình với nội dung được tối ưu hóa cho công ty và sử dụng các giảng viên nội bộ. Trong năm 2020, có tổng cộng 12 khóa đào tạo đã được thực hiện bằng cách sử dụng e-Learning và phương pháp đào tạo từ xa theo thời gian thực phù hợp với tình hình COVID-19. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường năng lực an toàn của các nhân viên an toàn thông qua các khóa học chuyên môn khác nhau.

Chương trình đào tạo chuyên môn về an toàn
12chương trình

Chương trình hợp tác tương sinh
về an toàn sức khỏe với nhà cung cấp

Để thu hẹp khoảng cách về tiêu chuẩn an toàn với các nhà cung cấp, LG Display đã tổ chức nhóm hợp tác cộng sinh để cùng lập và thực hiện kế hoạch hoạt động an toàn sức khỏe nhằm đạt được sự phát triển tương sinh về an toàn và sức khỏe. Mỗi tháng 1 lần, công ty tổ chức hội nghị tư vấn với các nhà cung cấp để chia sẻ các trường hợp xuất sắc về an toàn và sức khỏe và các ý tưởng phòng ngừa tai nạn để ngăn ngừa tai nạn công nghiệp. Công ty cũng thực hiện các hoạt động như tìm kiếm và xử lý các yếu tố nguy hiểm nguy hại tại nơi làm việc thông qua hỗ trợ kỹ thuật đánh giá rủi ro.
Dựa trên những việc này, công ty sẽ cùng với các nhà cung cấp xây dựng một môi trường làm việc vô hại.

Tư vấn an toàn y tế với doanh nghiệp hợp tác

Chỉ định các nhà cung cấp có nguy cơ cao bên ngoài công ty và tiến hành tự đánh giá bằng phiếu kiểm tra do công ty cung cấp, các chuyên gia an toàn và sức khỏe trong công ty đã thực hiện phân tích kết quả và phát hiện ra 199 trường hợp chưa đạt để yêu cầu cải tiến.

Đào tạo quản lý an toàn cho nhà cung cấp

LG Display đang nâng cao mức độ quản lý an toàn bằng cách đảm bảo rằng chỉ những nhân viên có năng lực chuyên môn thông qua đào tạo và đánh giá các video chuyên sâu về an toàn mới được đảm nhận vai trò là người quản lý an toàn chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động. Ngoài ra, tất cả những người bên ngoài (bao gồm cả khách đến thăm và người lao động) ra vào nơi làm việc đều phải được đào tạo trực tuyến về Quy tắc An toàn LG Display, 8 Quy tắc sống còn và các quy tắc an toàn trước khi vào công ty. Công ty thực hiện quản lý an toàn nghiêm ngặt bằng việc vận hành hệ thống không cho phép vào công ty với những trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo.

TOP