메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > Kinh doanh nhân quyền

Kinh doanh nhân quyền

LG Display tuân thủ các tiêu chuẩn và các quy định pháp lý của các tổ chức và cơ quan quốc tế về lao động và nhân quyền như Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên minh Doanh nghiệpcó trách nhiệm (RBA). Trên nền tảng triết lý kinh doanh tôn trọng con người và tinh thần tuân thủ cơ bản quy tắc kinh doanh có đạo đức, công ty đã ban hành các hướng dẫn nhân quyền với các nội dung về môi trường làm việc của nhân viên, đảm bảo quyền tự do hợp pháp và tôn trọng nhân phẩm để các nhà cung cấp cùng thực hiện.
Trong tương lai, LG Display sẽ nỗ lực hết mình để tôn trọng nhân quyền của các thành viên để làm tròn vai trò là một doanh nghiệp toàn cầu.

ILO(International Labor Organizations) : Tổ chức Lao động Quốc tế

RBA(Responsible Business Alliance, Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm) : Đánh giá tiêu chuẩn hiệu suất có tính nhất quán của ngành về lao động, đạo đức, sức khỏe, an toàn và môi trường dựa trên các quy phạm hành động, các bộ luật và các quy định vì sự bền vững nội bộ của chuỗi cung ứng toàn cầu và vì trách nhiệm xã hội

Hệ thống quản lý ảnh hưởng nhân quyền
LG Display

 1. Phân loại/Khảo sát thực tế rủi ro về nhân quyền
  • Cán bộ nhân viênQuản lý giờ làm/ Quản lý điều kiện an toàn y tế công nghiệp/ Xử lý chuyên sâu trong công ty
  • Doanh nghiệp hợp tácQuản lý rủi ro về nhân quyền căn cứ theo Pháp lệnh về quan hệ lao động
 2. Hoạt động quản lý nhân quyền
  • Xây dựng kế hoạch hành động khắc phục rủi ro nhân quyền và xử lý giúp đỡ
 3. Điều chỉnh
  • Thực hiện kế hoạch điều chỉnh / Thực hiện kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn định kỳ
 4. Báo cáo
  • Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro/Kiểm tra chỉ tiêu đánh giá

Phương châm nhân quyền
LG Display

 • Tuân thủ giờ làm việc
  Tuân thủ giờ làm việc được quy định trong các điều Luật về quan hệ lao động của từng quốc gia và khu vực. Trong trường hợp không có các quy định pháp lý liên quan sẽ thực hiện quản lý đảm bảo không quá 60 giờ làm việc/1 tuần theo quy định của RBA.
 • Tôn trọng nhân quyền
  Công ty tôn trọng tất cả mọi người bao gồm cả các cán bộ nhân viên và tích cực cố gắng ngăn chặn việc đối xử phi nhân tính và các hành vi tàn nhẫn như quấy rối tình dục, quấy rối nơi làm việc và bóc lột sức lao động v.v…
 • Tiền lương & Phúc lợi
  Công ty chi trả mức lương trên mức lương tối thiểu được quy định trong các bộ luật về quan hệ lao động của từng quốc gia và khu vực về giờ làm chính thức và giờ làm thêm. Công ty cung cấp bảng lương cho nhân viên và không áp dụng hình thức xử lý kỷ luật trừ lương.
 • Cấm cưỡng ép lao động
  Công ty không ép buộc nhân viên làm việc trái với mong muốn của họ bằng cách hạn chế một cách vô lý sự tự do về thể chất và tinh thần. Tất cả các công việc phải được thực hiện một cách tự nguyện, không giữ giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan của người lao động và đảm bảo quyền tự do di chuyển.
 • Tự do thành lập Công đoàn lao động
  Tự do thành lập liên kết bằng cách tạo cơ hội giao tiếp giữa các nhân viên và đảm bảo 3 quyền lao động (Quyền tổ chức, Quyền thương lượng tập thể và Quyền hành động tập thể) đồng thời nghiêm cấm đối xử bất lợi. Bên cạnh đó, công ty cũng tôn trọng quyền của người lao động tham gia hoặc không tham gia vào các hoạt động đó.
 • Cấm phân biệt
  Không phân biệt đối xử vì các lý do như giới tính, chủng tộc, quốc tịch, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, hoạt động công đoàn, mang thai và kết hôn hay không, bị bệnh truyền nhiễm v.v....
 • Cấm lao động trẻ em
  Công ty nghiêm cấm tuyển dụng trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi và những người dưới 18 tuổi được tuyển dụng sẽ không được bố trí vào các công việc có rủi ro cao về mặt an toàn – y tế. Trường hợp phát hiện lao động trẻ em (dưới 15 tuổi) sau khi tuyển dụng, công ty sẽ xử lý ngay theo trình tự đã được quy định.
  "Trẻ em" có nghĩa là dưới 15 tuổi (hoặc độ tuổi tương ứng chịu sự hạn chế về mặt pháp luật của từng quốc gia), hoặc độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc hoặc độ tuổi tối thiểu để làm việc ở mỗi quốc gia, tùy theo độ tuổi nào cao hơn.
 • Tuân thủ Luật Lao động
  Công ty thực hiện kiểm tra/cải tiến định kỳ xem có tuân thủ các bộ luật liên quan đến lao động và các nội dung yêu cầu của ILO và RBA ở mỗi quốc gia và khu vực hay không, đồng thời vận hành Ủy ban xử lý khiếu nại trực tuyến để giải quyết các khiếu nại của nhân viên kịp thời.
TOP